Purnam Jóga Purnam Jóga

    A gonoszság analízise


 

Nyilvánosan a világ szemébe hazudó politikusok

Erkölcstelen és nyerészkedő üzletemberek

Elvált feleségek vagy férjek

Rosszakaró szomszédok

Bűnözők és terroristák

  

Hogy csak néhányat említsünk azok közül, akik által a gonoszság kifejeződhet a világban. De miért válik az ember gonosszá? 

A gonoszságot így definiáljuk: Amikor valaki árt, tudja, hogy árt és ártani is akar, az gonosz.

Sokszor mondjuk olyanokra, hogy gonoszak, akik valójában az elmebetegség egyik vagy másik fajtájában szenvednek és valójában nem illik rájuk a definíció, mert esetleg nem tudják, hogy ártanak, vagy nem akarnak ártani, amikor elkövetik a szörnytetteiket. Ők kezelésre szorulnak. De ott van emberek egy nagyon nagy csoportja, akik nem betegek, mivel nagyon is tisztában vannak a cselekedeteik következményeivel, de egy belső késztetés mégis olyan tettekre sarkallja őket, amivel szándékosan bántanak másokat. Miért tesznek egyébként épelméjű emberek gonoszságokat? 

Az egyik az elvakult fanatizmus, amikor egyesek olyan mások számára elképesztő dologban hisznek, amik által felhatalmazva érzik magukat arra, hogy bántsanak olyan embereket, akiknek különben semmi közük hozzájuk közvetlenül. Ilyen a terroristák egy része is. A vallási fanatizmus ma a világ egyik legnagyobb veszélyforása. De bármilyen nagy veszélyforrás is ez, valójában lehet kezelni. Nem rövid távon, de tanítással és türelemmel pár generáció alatt elkopnának azok az eszmék, amelyek táplálják mindezt. 

Egy terrorista ritkán akar magának különös előnyt szerezni, hiszen a legtöbben tisztában vannak vele, hogy ha túl is élik a merényletet, akkor nincs nagy jövőjük. Azonban nem ez a helyzet azokkal az emberekkel, akik kifejezetten a saját előnyeik növelése érdekében a puszta nyerészkedés okán követnek el gonoszságokat másokkal. Nem kell messzire mennünk, hogy ilyet láthassunk a világban. Üzletemberek és politikusok nap mint nap esnek az önös előny szerzése miatt ebbe a bűnbe, ráadásul úgy, hogy a jog gyakran az oldalukon áll. Ennek az az oka, hogy a jogot alkotók időnként megtehetik, hogy a saját javukra alkotják a törvényeket. Számos országban találkozhatunk ezzel, és azzal a tehetetlenséggel, ami azokban az emberekben ébred, akik nem csak elszenvedik, mert lehet, hogy közvetlenül nem is érintettek, de akik igazságtalannak és erkölcsileg és etikailag kifogásolhatónak tartják az ilyen eljárást. Az igazságérzet és a jog igazsága gyakran nincs szinkronban sem a múltbeli, sem a modern társadalmakban. A hatalom karjai mindig maguknak kedveznek majd. Ez mindaddig így lesz, míg a világot olyan bölcs lemondottak nem irányítják, akiknek már semmilyen személyes előnyre nincs igényük és valóban a helyes és nem a nekik jövedelmezőt tudják választani. 

Azonban a gonoszság megjelenhet olyankor is, amikor különösebb személyes előnye nem származik az embernek a gonosz tetteiből, de mégis ilyeténképpen nyilvánul meg bizonyos emberek felé, vagy helyzetekben. Ilyen pl. a válás. Számos történetet hallottam az utóbbi időben váló félben lévő házaspárokról, vagy már elváltaktól arról, hogy az egyik vagy a másik, vagy mind a ketten hogyan akadályozták, terhelték, bántották a puszta bántás tényének örülve, a puszta bosszú által hajtva egymást. Jómagam is sajnos átéltem és átélek ilyen irányú rosszakaratot, aminek hátterében semmi más nincs, csak a bosszú vagy az irígység. A bosszú pedig a félelemből és a fájdalomból táplálkozik, míg az irígység az önbizalomhiányból és a rossz önértékelésből. De a fájdalmat fel lehet dolgozni, a félelmet el lehet oszlatni, az irígységet az elfogadással felül lehet írni. Van kiút ebből a helyzetből. 

A jógában külön tanítás van a gonoszság kezelésére. Upéksa, a béketűrés. Ez a fogalom a legismertebb jóga szövegben, a kétezer éves Jóga szútrákban is szerepel és arra hívja fel a figyelmet, hogy hogyan álljunk a felénk irányuló gonoszsághoz.

Az ártás és nem ártás kérdése roppant sarkalatos a jóga szemléletében. Mondhatjuk, hogy a jóga egész szemléletmódja a nem ártás jegyében van elkötelezve. Ez a fajta ártatlanság mindenek felett álló, mendenek előtt való a jóga gyakorlásban és a jóga világnézetben.

A jógi nem árt, de ellenáll az ártásnak és annak is, hogy az létrejöhessen a világban. Vagyis nem csak passzív elszenvedői kell legyünk mindannak, amit egészségtelen lelkületű, önző vagy bosszúszomjas emberek velünk vagy másokkal elkövetni készülnek, hanem épp ellenkezőleg. Meg kell azt akadályozzuk, ha módunk van rá. Azonban a legfontosabb az a lelki állapot, amivel mindehhez hozzá kell állni. Ez pedig a béketűrés. Azaz, ne engedjük, hogy lelki békénket bármilyen gonoszság felborítsa! Ne ébredjen fel bennünk is a bosszú, vagy a gonoszság ugyanolyan sötétsége, mint azokban, akik azokat elkövették vagy elkövetni készültek ellenünk! Maradjunk meg a belső csendesség békés egyensúlyában és ebben maradva tegyük meg, amit kell vagy amit lehet. Csak ez a béke lehet az, ami által a gonoszság végül úgy foszlik majd semmivé, mint a reggeli harmat a nyári nap hevében. 

OM SHANTI

Bálint facebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló