Purnam Jóga Purnam Jóga

MyBodymind Kozultáció – Regősvölgyi Reginával

A TestElme konzultáció célja, hogy a kliens felfedezze, és megtalálja belső erőközpontjait és azok mozgósításának módját. Célja, hogy a test-, vagy az ismétlődő élethelyzetek kódjainak értelmezésén keresztül képessé váljon megoldani életfeladatait és kihívásait. Célja, hogy a betegségek, krízisek ne traumákká, kudarcokká váljanak, hanem olyan élethelyzetekké, amelyek a fejlődés lehetőségét hordozzák. Leginkább úgy, hogy új perspektívákat felkínálva az érzelmek transzformálását segíti elő. A nehézségek, az élethelyzetek változásai, elakadások, betegségek így nem kudarc élménnyé, hanem egy új irány megnyílására való inspirációvá válnak. Célja, hogy a kliens a konzultáción szerzett tapasztalataival, sajátélményének felhasználásával, önerőből alakítsa át, és a számára legmegfelelőbb módon formálja életét. A My Bodymind technika arra kíván ajánlatot tenni, hogy a kliens olyan készségeket fejlesszen, rutinokat alakítson ki, amelyekkel a My Bodymind Konzultációk befejeződésével önmaga kimeríthetetlen erőforrásává válik, s ebből kedve szerint táplálkozva alkalmazza belső öngyógyító folyamatait és épít sikeres, boldog, harmonikus és eredményes éltet.

A My Bodymind Konzultáció eszköztárát a holisztikus szemlélet, valamint a jóga, terápiás és személyiségfejlesztő módszerei alkotják. 10 év megfigyelésen, sajátélményen, kutatómunkán és véget nem érő önfejlesztés tapasztalatain alapul.
Regősvölgyi Regina életrajzfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló